Gestaltterapeut - Finn Stener Wold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bevegelse gir utvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er gestalt?

Ordet gestalt er tysk og kan nærmest oversettes med "et meningsfylt hele" eller et komplett hele. I gestaltterapien har vi en grunnleggende overbevisning om at vi som mennesker kan leve et langt mer fullverdig og rikere liv enn det de fleste av oss gjør i dag.

Gestaltterapi er en rettning innen den humanistiske psykologien og ble grunnlagt av ekteparet Laura og Fritz Perlssammen med Paul Goodman på slutten av 50- og begynnelsen av 60-tallet i USA.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

 

Grunnleggende ideer

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også tilbearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.

 

Terapeutens rolle

Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv.Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Dette betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger i situasjonen som oppstår. Gestaltterapi er derfor opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimetell psykoterapi.

 

Hvem egner gestaltterapi seg for

Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi og egenutvikling.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig "kur". Det kan være smertefullt og vondt å gjennoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensinger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende. Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag.

 

Gestaltterapeut Finn Stener Wold, tlf.906 21142, finnwo@online.no
www.finngestalt.no